C# Dersleri: Form Elamanları Combobox Kullanımı

Combobox, içerisindeki değerleri açılabilen liste halinde görüntüleyebilen C# nesnelerinden birisidir. Combobox içerisinde yer alan elemanlara almış oldukları indeks numaralarına göre erişim sağlanmaktadır. İlk eleman 0 indeks numarası ile çağrılmaktadır.

 • Combobox’ın Genel Özellikleri
 • Combobox’ın Metodları
 • Combobox’ın Genel Özellikleri

  Combobox, item, text, selected index ve sorted olmak üzere 4 genel özelliğe sahiptir.

  Items Özelliği

  İtems özelliği, combobox içerisinde yer alan değerleri temsil etmektedir.

  Text Özelliği

  Görüntülenen metin text özelliği girilerek seçilmektedir.

  Selected Index Özelliği

  Seçili olan bir elamanın indeks numarasını vermek amacıyla kullanılır.

  Sorted Özelliği

  True ve false olmak üzere iki boolean değeri alır. True değeri aldığında Combobox içerisinde yer alan elamanların sıralı bir şekilde listelenmesini sağlar.

  Combobox’ın Metotları

  Combobox içerisinde en çok kullanılan item özelliği toplamda 8 farklı metot almaktadır. Bunlar; add, remove, remove at, count, insert, clear, contains ve copy to.

  Şimdi bu metotları tek tek açıklayalım.

  Add Metodu

  Bu metot ile belirtilen değeri listenin sonuna ekleyebilirsiniz.

  Remove Metodu

  Belirtilmiş olan değeri silmek için kullanılan metottur.

  RemoveAt Metodu

  Belirtilmiş olan indeks numaralı değeri silmek amacıyla kullanılan bir metottur.

  Count Metodu

  Toplam değerin sayısını göstermek amacıyla kullanılır.

  Insert Metodu

  Belirtilmiş olan değeri Combobox içerisinde istenilen bir konuma eklemek amacıyla kullanılan bir metottur.

  Clear Metodu

  Değerlerin hepsini silmek için kullanılır. Remove veya remove at metodu ile karıştırılmamalıdır. Remove metodu seçili değeri siler. RemoveAt metodu indeks numarası seçili değeri siler. Clear metodu ise tüm değerleri siler.

  Contains Metodu

  aranacak olan değer mevcutsa true, mevcut değilse false değerini döndürür.

  CopyTo Metodu

  Belirtilen elamanı bir dizi içerisine kopyalayıp aktarmak için kullanılan bir metottur.

  Şimdi basit bir örnek yapalım. Bunun için bir form uygulaması oluşturun. Ve içerisine dört adet buton, iki adet label ve bir adet combobox ekleyin. Daha sonra butonları adlandırın. Siz istediğiniz şekilde isim verebilirsiniz. Biz, yerleştir, sil, temizle ve ekle adını vereceğiz. Hazırsanız başlayalım.

  Ekle butonuna çift tıklayıp aşağıdaki kodları buton içerisine ekleyin.

  int x;
  for (x = 0; x <= 20; x++)
  {
  if (x % 2 == 0)
  comboBox1.Items.Add(x);
  }
  label1.Text = comboBox1.Items.Count + “kadar elaman içermektedir!!!”;
  comboBox1.SelectedIndex = 0;

  Şimdi yerleştir butonuna çift tıklayıp aşağıdaki kodları ekleyin.

  comboBox1.Items.Insert(0, -1);
  comboBox1.SelectedIndex = 0;
  label1.Text = comboBox1.Items.Count + “kadar elaman içermektedir!!!”;

  Temizle butonuna tıklayıp aşağıdaki kodları ekleyin.

  comboBox1.Items.Clear();
  label1.Text = comboBox1.Items.Count + “kadar elaman içermektedir!!!”;

  Sil butonu içerisine aşağıdaki kodları ekleyin.

  if (comboBox1.SelectedIndex >= 0)
  {
  comboBox1.Items.RemoveAt(comboBox1.SelectedIndex);
  }
  else
  {
  comboBox1.Items.Remove(comboBox1.Items[0]);
  }
  comboBox1.SelectedIndex = 0;
  label1.Text = comboBox1.Items.Count + “kadar elaman içermektedir!!!”;

  Ve son olarak program içerisine yani main içerisine aşağıdaki kodları ekleyin ve programı çalıştırın.

  private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
  {
  label2.Text = “Seçili elaman = ” + comboBox1.Items[comboBox1.SelectedIndex];
  }

  Programı çalıştırıp combobox içerisine herhangi bir değer girin. Daha sonra ekle butonuna tıklayın.

  Herhangi bir değer girin ve ekle butonuna basın.

  Daha sonra tekrar combobox’ı seçin yazmış olduğunuz değeri ikişer ikişer yazdıracaktır.

  Sil butonuna tıkladığınızda daha önceden eklemiş olduğunuz değeri silerek label’lar aracılığıyla elaman sayısını belirtecektir.

  Bir tane değer seçin ve sil butonuna tıklayın.

  Combobox’ın içerisine gelerek elaman kontrolü yapabilirsiniz. Silmiş olduğunuz elaman gözükmeyecektir.

  Daha önceden silmiş olduğunuz değer gözükmeyecektir.

  Yerleştir butonuna tıkladığınızda program içerisinde belirtmiş olduğumuz -1 değerini ekleyecektir.

  -1 Değeri

  Ve son olarak temizle butonuna tıkladığınızda bütün içerikleri temizleyecektir.

  Clear Metodu ile bütün değerler temizlenir.

  Bugün sizlerle birlikte C# içerisinde form elamanlarından birisi olan Combo box’ın kullanımını öğrendik. Anlamadığınız bir şey olursa bizimle buradan iletişime geçebilirsiniz.

  C# derslerinin tamamına buradan, C# form elamanlarının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

3 Replies to “C# Dersleri: Form Elamanları Combobox Kullanımı”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir