C# Dersleri: Operatörler

C# içerisinde kendi başına herhangi bir anlam ifade etmeyen ve çeşitli işlemleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılan sembol veya sembollere operatörler denir. C# içerisinde mantıksal, karşılaştırma, aritmetik, aktarma ve birleştirme olmak üzere 5 farklı kategoride operatörler mevcuttur. İşte C# içerisinde kullanılan operatörler.

Aritmetik Operatörler

C# içerisinde basit matematik işlemlerinde kullanılmak üzere 6 adet aritmetik operatör bulunmaktadır. Bunlar toplama (+), çıkarma (-), çarpma (*), bölme (/) ve mod (% kalan) almadır. Şimdi basit bir örnek ile tek tek kullanımlarını görelim. Bunun için bir konsol uygulaması oluşturun ve aşağıdaki kodları programınıza ekleyin.

int x = 5;
int y = 12;
int toplam = x + y;
int fark = y - x;
int carp = x * y;
int bol = y / x;
int mod = y % x;
Console.WriteLine("Toplam :" + toplam + "Fark :" + fark + "Bölüm :" + bol + "Çarpım :" + carp + "Mod :" + mod);
Console.ReadLine();

Programı çalıştırdığınızda ekranda toplam 12, fark 7, bölüm 2, çarpım 60 ve mod 2 yazacaktır. Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemi haricinde burada yeni bir şey görüyoruz. O da mod alma. Mod alma kalan sonucu vermedir. Yani on ikiyi beşe böldüğünüzde kalan ikiyi size verir.

Tıpkı matematikte de olduğu gibi C# içerisinde de matematiksel işlemlerde öncelik vardır. Öncelik ile ilgili küçük bir örnek yapalım.

int x = 2 + 4 * 6;
Console.WriteLine(x);
Console.ReadLine();

Programı çalıştırdığınızda ekranda 26 yazacaktır. Birde parantez içine alarak yeni bir örnek yapalım.

int x = (2 + 4) * 6;
Console.WriteLine(x);
Console.ReadLine();

Kodu bu şekilde çalıştırdığınızda ekranda 36 yazacaktır.

Aktarma Operatörleri

Aktarma işlemlerinin (atama işlemlerinin) gerçekleşmesini sağlamak amacıyla kullanılır. Kullanımı oldukça basittir. Basit bir örnekle ne demek istediğimizi anlatalım.

int x = 5;
int y = 8;
x += y;
Console.WriteLine(x);
Console.ReadLine();

Yukarıdaki örnekte x değişkeninin ilk değerini 5 olarak y değişkeninin değerini ise 8 olarak belirledik. Daha sonra x değişkenine x ve y’nin toplamını atadık. (+=) Ve son olarak yeni x değerini ekranda yazdırdık. Ekranda 13 yazacaktır. Hemen diğer matematiksel işlemlerde de atama işlemlerini yapalım.

int x = 5;
int y = 8;
x -= y;
Console.WriteLine(x);
Console.ReadLine();

Programı çalıştırdığınızda ekranda -3 değeri yazacaktır.

int x = 5;
int y = 8;
x *= y;
Console.WriteLine(x);
Console.ReadLine();

Programı çalıştırdığınızda ekranda 40 yazacaktır.

int x = 16;
int y = 8;
x /= y;
Console.WriteLine(x);
Console.ReadLine();

Programı çalıştırdığınızda ekranda 2 yazacaktır.

int x = 18;
int y = 8;
x %= y;
Console.WriteLine(x);
Console.ReadLine();

Programı çalıştırdığınızda ekranda 2 değeri alacaktır. X y’ye bölündü ve kalan sonuç ekrana yazdırıldı. Yani 18 / 8 işleminden kalan 2 sonucu ekrana yazdırıldı.

Mantıksal Operatörler

Bir işlemin gerçekleşme ya gerçekleşmeme ihtimallerini kontrol eden operatörler’dir. True (doğru) ve False (yanlış) değerleri alırlar. C# içerisinde ve (&) operatörü, veya (|) operatörü, ve değil (&&) operatörü, veya değil (||) operatörü, özel veya (^) operatörü, değil (!) operatörü, null coalescing (??) operatörü ve koşul (?:) operatörü mantıksal operatör olarak kullanılır.

Karşılaştırma Operatörleri

Herhangi iki değer arasında karşılaştırma yapmak için kullanılırlar. Küçüktür (<), büyüktür (>), eşittir (==), büyük eşittir (>=), küçük eşittir (<=), eşit değildir (!=), değildir (!), uzaklaştırma (- – > ), yakınlaştırma (<–) olmak üzere 9 adet operatörden oluşur.

int x = 5;
int y = 10;
if (x == y)
{
Console.WriteLine("X ve Y eşittir.");
}
else
{
Console.WriteLine("X ve y birbirine eşit değildir.");
}
Console.ReadLine();

Örneğimizde x ve y adında sayısal değer içeren iki tane değişken bulunmaktadır. Eşittir operatörünü kullanarak bu iki değişkenin birbirine eşit olup olmadığını sorgulayan programı yazdık. Program çalıştığında ekranda x ve y birbirine eşit değildir yazacaktır.

int x = 5;
int y = 10;
if (x != y)
{
Console.WriteLine("X ve Y eşit değildir.");
}
else
{
Console.WriteLine("X ve y birbirine eşittir.");
}
Console.ReadLine();

Bu örneğimizde ise eşit değildir operatörünü kullandık. Programı çalıştırdığınızda ekranda x ve y eşit değildir yazacaktır.

int x = 5;
int y = 10;
if (x < y)
{
Console.WriteLine("X Y’den küçüktür.");
}
else
{
Console.WriteLine("Değildir.");
}
Console.ReadLine();

Bu sefer ise küçüktür operatörünü kullandık. Ekranda x y’den küçüktür yazacaktır.

int x = 5;
int y = 10;
if (x >= y)
{
Console.WriteLine("X Y’den büyüktür veya Y’ye eşittir.");
}
else
{
Console.WriteLine("X Y’den küçüktür veya Y’ye eşit değildir.");
}
Console.ReadLine();

Yukarıdaki programda ise büyük veya eşittir (>=) operatörünü kullandık. Programı çalıştırdığınızda ekranda X Y’den küçüktür veya Y’ye eşit değildir yazacaktır.

Şimdi ise uzaklaştırma ve yakınlaştırma operatörleri ile ilgili örnekler yapalım.

int x = 3;
while (x-- > 0)
{
Console.WriteLine("x = {0}", x);
}
Console.ReadLine();

Programı çalıştırdığınızda ekranda x = 2, x = 1 ve x = 0 yazacaktır. Biz programdan x değerinin 0’a yakın olan değerleri yazmasını istedik.

int x = 3;
while (-2 <-- x)
{
Console.WriteLine("x = {0}", x);
}
Console.ReadLine();

Bu sefer ise biz programdan 3 ile -2 arasında olan sayıları ekrana yazdırmasını istedik. Programı çalıştırdığınızda ekranda x = 2, x = 1, x = 0 ve x = -1 yazacaktır.

Bugünkü dersimizin burada sonuna geliyoruz. Anlamadığınız bir şey varsa bizimle buradan iletişime geçebilirsiniz.

Yayınlamış olduğumuz tüm C# derslerimize buradan ulaşabilirsiniz.

Hala Visual Studio’yu indirmediyseniz buradan indirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir