Vergi Nedir? Vergiye İlişkin Temel Kavramlar Nelerdir?

Vergi, kamu giderlerinin karşılanmasından ziyade devletin ekonomik ve sosyal hayata müdahalede bulunmak amacıyla kullanmış olduğu bir mali araçtır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında ve kanunlarında herhangi bir…

Daha Fazla Vergi Nedir? Vergiye İlişkin Temel Kavramlar Nelerdir?

İdare Hukukunun Doğuşu ve Günümüzde İdare Hukuku Sistemleri

Daha öncelerinde idare kavramını; belirli bir amacın gerçekleştirilmesi için örgüt veya gerçekleştirilmesi planlanan amaç için yürütülen planlanmış insan faaliyetlerine verilen genel ad olarak tanımlamıştık.1 Bugün…

Daha Fazla İdare Hukukunun Doğuşu ve Günümüzde İdare Hukuku Sistemleri

Vergi Hukukunun Hukuki Niteliklerine Göre Kaynakları

Vergi, devletin ekonomik ve sosyal amaçlarla kamu yararına göre gerçekleştirdiği kamu giderlerini karşılamak için alınmaktadır. Bu durum verginin fiskal yani mali amacını ortaya koymaktadır. Hukukun…

Daha Fazla Vergi Hukukunun Hukuki Niteliklerine Göre Kaynakları

Vergi Hukuku Nedir? Vergi Hukuku Hakkında Genel Bilgiler

Hukuk kelimesi Türkçeye Arapçadan geçmiştir. Hak kelimesinin çoğulu olmakla beraber kavram olarak da haklar anlamına gelmektedir. Hukuk toplum hayatında kişilerin bağlı oldukları devletle ve birbirleriyle…

Daha Fazla Vergi Hukuku Nedir? Vergi Hukuku Hakkında Genel Bilgiler

Hukukun Temel Kavramları: Kişi Kavramı ve Sınıflandırılması

Genel hukukta kişi kavramı herhangi bir hakka sahip olan ve herhangi bir borca sahip olan varlıklara denilmektedir. Kişilik ise hukukça korunan kişiye bağlı değerlerin bütünüdür.1…

Daha Fazla Hukukun Temel Kavramları: Kişi Kavramı ve Sınıflandırılması

Hukukun Temel Kavramları: Hak Kavramı

Bu makale üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde hak kavramı hakkında genel bilgiler verilmektedir. İkinci kısımda hakların çeşitleri üçüncü kısımda ise hakların korunması yöntemi anlatılmıştır. Birinci…

Daha Fazla Hukukun Temel Kavramları: Hak Kavramı