Eşek Arıları Denklem Çözebiliyor

Amerika Birleşik Devletlerin’de yapılan bir deney bizlere yaban arılarının (eşek arıları) düşünülenden daha da zeki olduğunu ve mantık yürütebildiğini ortaya koymuştur. Yapılan araştırmalarda eşek arıları denklem çözmüştür.

Michigan Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, kağıt yaban arısı adlı eşek arısı türü “geçişli çıkarsama” olarak bilinen bir akıl yürütme yöntemiyle, bilinen ilişkileri bilinmeyen ilişkilerden ayırt edebilmektedir. Eşek arılarının tıpkı insanlar gibi çıkarım yapabilme yeteneği bulunmaktadır.

X, Y’den; Y, Z’den büyükse; X, Z’den büyüktür.

Mantıksal Çıkarım Yapabilen İlk Omurgasız

İnsanlar haricinde kuş, maymun ve balık gibi omurgalı hayvanlar da çıkarım yapma yeteneğine sahiptir. Ancak yapılan araştırmalara göre bir tane omurgasız hayvan da bu yeteneğe sahiptir.

Eşek arılarında inanılmaz bir yetenek bulunmaktadır. Denklem çözebiliyorlar.
Kaynak: Log

Evrim biyoloğu olan Elizabeth Tibbetts öncülüğünde yapılan araştırma kapsamında, bir grup eşek arısına bazı eşleştirilmiş renkler gösterildi ve tanımaları öğretildi. Arıların daha sonralarında bilgiyi, yeni çift renkleriyle karşılaştırdıklarında, renklerden oluşan bir hiyerarşi kurmak için kullandıkları gözlemlenmiştir.

Daha öncelerinde yapılan bir araştırmada, kağıt yaban arılarının diğer arıların yüzlerindeki işaretleri tanıyabildiği ve işaretlerini tanıyamadığı arılara karşı agresif davrandıkları ortaya çıkmıştı.

Eşek arıları diğer arılarla daha önceki etkileşimlerini hafızalarında tutabildikleri için davranışlarını buna göre belirlemektedir.

Pirinç Kadar Bir Beyin

Bal arılarının mantıksal çıkarım yapma yeteneğine sahip olmadığı bilinmektedir. Araştırmacılar, yapmış oldukları araştırmalar sonucunda mantıksal çıkarım yapamama yeteneğinin arıların beyinlerinin pirinç kadar olduğuna bağlanmıştır. Lakin belirtmek gerekir ki eşek arılarında da aynı boyutta bir beyin yapısına sahip.

Yaklaşık olarak 20 yıldır eşek arıları üzerinde araştırma yapan Tibbetts, bu durumun hayvanların sosyal çevreleriyle etkileşime geçtiği ve bu sayede kazanılmış bir yeteneğe sahip olduğunu söylemektedir.

Kraliçe Olabiliyorlar

Araştırmacılar yapmış oldukları araştırmalara göre, bal arılarının hiyerarşisinde, bir işçi arının kraliçe arı olabilmesi mümkün değildir. Ancak eşek arıları bu yükselmeye sahiptir. Eşek arılarında bu geçiş mümkün ve hayvanların mantıksal çıkarım yetenekleri bu örgütlenme açısından büyük bir önem taşımaktadır.

Eşek arılarının kolonileri tamamen dişi arılardan oluşmaktadır. Erkek eşek arılarının sosyal dinamiklere hiçbir katkısının olmadığı belirtilmektedir.

Kaynakça

Fizikist, Eşek Arıları bu denklemi çözebiliyor: X, Y’den, Y, Z’den büyükse, X, Z’den büyüktür, 16.05.2019, Alınma Tarihi: 05.04.2020, Alınma Yeri: Fizikist

BBC News, Eşek Arıları bu denklemi çözebiliyor: X, Y’den, Y, Z’den büyükse, X, Z’den büyüktür, 09.05.2019, Alınma Tarihi: 05.04.2020, Alınma Yeri: BBC News

Reklamlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir