İlk Uygarlıklar : Akadlar

Akadlar, Akkad İmparatorluğu ya da Akad İmparatorluğu. Milattan önce 2334 ile milattan önce 2150 yılları arasında günümüz Mezopotamya da hüküm sürmüş, başkenti Agede (Akkad) olan, kurucusu Sargon olan ilk uygarlıklardan bir tanesi. Bu dersimizde sizlere Akadlar hakkında bilgi vereceğiz. İşte Akadlar.

Akadlar Sami kökenli bir devlete sahiptiler. Devletin başkenti Akkad’tır. Kurucusu ise Sargon olarak bilinmektedir. Akkadlar ile ilgili belgeler Susa, Gasur, Mari ve Tell Brak’ta yapılan kazılar sonucunda bulunmuştur. Akkadlar hakkında en çok bilgi kurucuları Sargon’a ait olan bilgilerdir.

Sargon ve Devletin Yükselişi

Sargon döneminde kurulan devlet çok kısa bir sürede imparatorluk haline gelmiştir. Bu başarılarından dolayı Sargona günümüzde Kiş Kralı anlamına gelen Şar Kişşati unvanı verilmiştir. Sargon doğudan gelebilecek tehlikeleri fark etmiş ve bunun üzerine Elamlar ile antlaşma imzalamıştır.

Akadların Efsane Kralı Sargon

Doğudan gelebilecek en büyük tehdidi ortadan kaldıran Sargon, Amanos ve Toroslar üzerine seferler düzenleyerek buraları topraklarına katmıştır. Daha sonra Fırat civarında yer alan Tuttul, Mari, Ebla ve Dür-Katlimmu’ya seferler düzenleyerek buraları da ele geçirmiştir. Öldükten sonra sırasıyla yerine oğlu Rimus ve oğlu Manishistu geçmiştir.

Naram Sin ve Sargondan Kalan Miras

Naram Sin dedesi Sargon’dan almış olduğu devlet mirasını iyi bir şekilde korumuş hatta devletin sınırlarını daha da genişletmiştir. Güneyde Sümerler, doğuda Elamlar ile savaşlar yapmış bu devletlere karşı üstün başarılar elde etmiştir. Hatta dönemin en büyük kaynaklarından birisi olan Şartamhari metinlerinde Akadların 17 farklı krallık ile savaştığı bilinmektedir.

Şamthari Metinleri Akadlar’ın Varlığı Kanıtlayan En Önemli Kaynaktır

Akadların Dini Görüşü ve İlk Düzenli Ordu

Akadlar tıpkı dönemin diğer devletleri gibi çok tanrılı dine mensuptular. Tapınaklarına AGADE denilirdi. Krallarına İlahi Dünya Hakimi ya da Akadlı Tanrı denilirdi. Tarihte bilinen ilk düzenli orduyu Akadlar kurmuştur. Merkeziyetçi devlet politikasını izlemişlerdir. Yani devlet şehir devletleri yerine (Sümerler vb.) tek bir merkezden yönetilmiş böylelikle otorite korunmaya çalışılmıştır. Ayrıca Akadlar tarihte bilinen ilk imparatorluk’tur.

17 Farklı Krallık İle Savaşan Temsili Akad Ordusu

Akadların Tarih Sayfasından Çekilişi

Akadlar birçok devletle savaşmak zorunda kalınca zamanla gerilemeye, savaşları kaybetmeye başlamışlardır. Ayrıca günümüzde yapılan araştırmalara göre de Akadların yıkılmasında en önemli etkenlerden bir tanesi de iklim değişikliğidir. Akadlar milattan önce 2154 yılında göçebe bir kavim olan Gutiler tarafından yıkılmışlardır.

Akadlar Hakkında İlginç Bilgiler

İlk olarak Sümerler de işçi olarak çalışmaya başlayıp zamanla birleştiler.

İlk düzenli orduyu kurdular.

İlk merkeziyetçi devleti kurdular.

İlk imparatorluğu kurdular.

İlk sömürgeciliği başlattılar.

Sömürgecilik İlk Akadlar Tarafından Başlatılmıştır

Dicle ve Fıratı birbirine bağlayan ilk kanalı açtılar.

Bugünkü dersimizde sizlere ilk uygarlıklardan bir tanesi olan Akad İmparatorluğu hakkında bilgi verdik. Eğer anlamadığınız bir şey olursa bizimle buradan iletişime geçebilirsiniz.

İlk Uygarlıkları merak ediyorsanız bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Kaynakça

Akad İmparatorluğu, Bir Diğer Kaynak

Mezopotamya uygarlıkları

Akadlar Hakkında İlginç Bilgiler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir