İlk Uygarlıklar : Elamlar

Milattan önce 3000 yıllarında Mezopotamya da kurulan devletlerden bir tanesi de Elamlar devletidir. Elamlar devletinin kendine ait bir dili olup ismi Elamca’dır. Bu dersimizde sizlere ilk uygarlıklardan birisi olan Elamlar hakkında bilgi vereceğiz. İşte Elamlar ve tarihi.

Elamlar milattan önce 3000 yıllarında Mezopotamya da kurulan ve resmi dili Elamca olan bir medeniyettir. Başkenti Susa’dır. Ama bazı kaynaklarda Susiana olarak da geçmektedir. Elam devleti günümüz İran güneybatısında kurulmuştur.

Elamlar Sami kökenli bir devlettir. Mezopotamya civarında kurulmuş en güçsüz devlet olarak bilinmektedir.

Elamlar

Elam devleti de tıpkı Sümerler gibi şehir devletlerinden oluşmaktaydı.

Elamlar ve Ticaret

Elamlar daha çok tarım ve çömlekçilik ile uğraşmış bir uygarlıktı. Kurulduğu bölge tarıma çok uygun bir bölge olduğu için tarımda gelişmişlerdir. Bununla da yetinmeyen Elamlılar daha fazla tarım alanlarına sahip olmak istemişlerdir. Bu sebepten ötürü dönemin en çok tarım toprağına sahip olan Sümerlere sürekli saldırılar düzenleyerek Sümerlerin zayıflamasında ve hatta yıkılmasında rol oynamışlardır.

Elam devleti, Lidyalılar tarafından yapılmış olan Kral yolundan en çok faydalan devlet olmuştur. Bunun sebebi ise Kral yolunun Elam devletinin başkenti olan Susa da son bulmasıdır. Elamlar Susa da pazarlar kurmuşlar ürettikleri çömlekleri bu pazarlarda satarak ticari anlamda oldukça güçlü bir hale gelmişlerdir. Ayrıca belirtmek gerekir ki Elamlar oldukça zengin yeraltı kaynaklarına da sahipti. Bu sebepten ötürü sık sık istilaya uğramışlardır.

Elamlar Çömlekçilikte Oldukça Gelişmişlerdi

Dilleri, Dinleri ve Kültürleri

Elamlar’ın Elamca adını verdikleri bir dili konuştuğu bilinmektedir. Bu dil kendine özgü bir alfabe içermekteydi. Ayrıca kendine has bir yazım şekli de mevcuttu. Elamca günümüzde izole bir dil olarak kabul görmektedir. Ve etrafında konuşulan Hint – Avrupa ve Sami dilleri ile de hiçbir bağlantısı yoktur. Elamcaya ait son yazılı kaynaklar milattan önce 330 yıllarında görülmektedir. Bu dönemde İskender oldukça söz sahibi olan bir liderdir.

Elam devleti öbür dünya görüşüne sahip bir uygarlıktı. Susa da yazılmış tabletlerde insanların öldükten sonra işlemiş oldukları iyilik ve kötülüklere göre yargılanacağı belirtilmiştir. Tanrılarının adını İnşuşinak olarak tanıtmışlardır. En büyük tapınakları Çoğa Zenbil Ziggurat’ıdır.

Elam devleti bilimde ve teknikte oldukça geri kalmış bir uygarlık olmalarına rağmen çömlekçilikte, güzel sanatlarda, süsleme sanatında ve madencilikte çok ileriydiler. Ayrıca seramik alanında da başarılı oldukları bilinmektedir. Kültürel olarak İran kültürünü benimsemişlerdir.

Tarih Sayfasından Çekilişleri

Tarım ve ticarette gelişen Elam devleti zamanla birçok devletin dikkatini çekmiştir. Birçok baskın ve yağma atlatan Elam devleti milattan önce 646 yılında Asurlular tarafından yapılan istilaya dayanamamış ve tarih sayfasından silinmiştir.

Bugün sizlere Mezopotamya da hüküm sürmüş en güçsüz devlet olan Elam devleti hakkında bilgi verdik. Anlamadığınız bir şey varsa bizimle buradan iletişime geçebilirsiniz.

İlk uygarlıklara buradan ulaşabilirsiniz.

Tarih bilimi hakkında hazırlamış olduğumuz bütün eğitimlerimize buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynakça

Elam Devleti

Elam Devleti 2

Mezopotamya Uygarlıkları

Elam Devletinin Özellikleri

Diğer Kaynaklar 1, 2, 3

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir