İdare Hukukunun Doğuşu ve Günümüzde İdare Hukuku Sistemleri

Daha öncelerinde idare kavramını; belirli bir amacın gerçekleştirilmesi için örgüt veya gerçekleştirilmesi planlanan amaç için yürütülen planlanmış insan faaliyetlerine verilen genel ad olarak tanımlamıştık.1 Bugün…

Daha Fazla İdare Hukukunun Doğuşu ve Günümüzde İdare Hukuku Sistemleri

Vergi Hukukunun Hukuki Niteliklerine Göre Kaynakları

Vergi, devletin ekonomik ve sosyal amaçlarla kamu yararına göre gerçekleştirdiği kamu giderlerini karşılamak için alınmaktadır. Bu durum verginin fiskal yani mali amacını ortaya koymaktadır. Hukukun…

Daha Fazla Vergi Hukukunun Hukuki Niteliklerine Göre Kaynakları