Hukukta Yargı Örgütü: Anayasa Yargısı ve Anayasa Mahkemesi

Yargı sözcüğü, bir kişinin bir şey konusunda olumlu ya da olumsuz düşünce söylemesi, düşünme, kavrama, karşılaştırma, değerlendirme gibi yollara başvurularak, kişi durum ya da nesnelerin…

Reklamlar
Daha Fazla Hukukta Yargı Örgütü: Anayasa Yargısı ve Anayasa Mahkemesi

Vergi Hukukunun Hukuki Niteliklerine Göre Kaynakları

Vergi, devletin ekonomik ve sosyal amaçlarla kamu yararına göre gerçekleştirdiği kamu giderlerini karşılamak için alınmaktadır. Bu durum verginin fiskal yani mali amacını ortaya koymaktadır. Hukukun…

Daha Fazla Vergi Hukukunun Hukuki Niteliklerine Göre Kaynakları

Vergi Hukuku Nedir? Vergi Hukuku Hakkında Genel Bilgiler

Hukuk kelimesi Türkçeye Arapçadan geçmiştir. Hak kelimesinin çoğulu olmakla beraber kavram olarak da haklar anlamına gelmektedir. Hukuk toplum hayatında kişilerin bağlı oldukları devletle ve birbirleriyle…

Daha Fazla Vergi Hukuku Nedir? Vergi Hukuku Hakkında Genel Bilgiler