İlk Uygarlıklar: Frigler

Frigler, Anadolu topraklarında yaşamış bir millet. Diğer Anadolu medeniyetlerinin aksine Frigler Mezopotamya’dan değil Anadolu’ya Balkanlardan göç etmişlerdir. Milattan önce 1200 civarında günümüz Türkiye sınırları içinde…

Reklamlar
Daha Fazla İlk Uygarlıklar: Frigler