İdare Hukukuna Giriş: İdare Kavramı Nedir?

İdare, belirli bir amacın gerçekleştirilmesi için örgüt veya gerçekleştirilmesi planlanan amaç için yürütülen planlanmış insan faaliyetlerine verilen genel addır. Kelime anlamından yola çıkarak idare kavramının…

Daha Fazla İdare Hukukuna Giriş: İdare Kavramı Nedir?