İlk Uygarlıklar : Sümerler

Yazının icadı ile başlayan ve kavimler göçü ile son bulan süreye ilkçağ denilmektedir. Bu dersimizde sizlere ilkçağ uygarlıklarından birisi olan Sümerler hakkında bilgi vereceğiz. Sümerlere…

Reklamlar
Daha Fazla İlk Uygarlıklar : Sümerler