İlk Uygarlıklar: İyonlar

İyonlar, günümüz Türkiye toprakları içerisinde yer alan İzmir ve Aydın civarında kurulmuş Anadolu medeniyetlerinden bir tanesidir. Antik Çağ döneminde Aydın, İzmir ve Foça bölgesine İyonya…

Reklamlar
Daha Fazla İlk Uygarlıklar: İyonlar