İlk Uygarlıklar: İyonlar

İyonlar, günümüz Türkiye toprakları içerisinde yer alan İzmir ve Aydın civarında kurulmuş Anadolu medeniyetlerinden bir tanesidir. Antik Çağ döneminde Aydın, İzmir ve Foça bölgesine İyonya…

Daha Fazla İlk Uygarlıklar: İyonlar