İdare Hukukuna Giriş: İdare Kavramı Nedir?

İdare, belirli bir amacın gerçekleştirilmesi için örgüt veya gerçekleştirilmesi planlanan amaç için yürütülen planlanmış insan faaliyetlerine verilen genel addır. Kelime anlamından yola çıkarak idare kavramının…

Reklamlar
Daha Fazla İdare Hukukuna Giriş: İdare Kavramı Nedir?

Hukukun Temel Kavramları: Hak Kavramı

Bu makale üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde hak kavramı hakkında genel bilgiler verilmektedir. İkinci kısımda hakların çeşitleri üçüncü kısımda ise hakların korunması yöntemi anlatılmıştır. Birinci…

Daha Fazla Hukukun Temel Kavramları: Hak Kavramı