Ekoloji Nedir? Ekoloji Çeşitleri Nelerdir? Temel Ekolojik Kavramlar

Canlıların birbirleri ile ve çevreleriyle ilişkilerini inceleyen bilim dalına ekoloji denir. Kelime kökeni bakımından Eski Yunanca oikos ve logia kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuş olan ekoloji…

Daha Fazla Ekoloji Nedir? Ekoloji Çeşitleri Nelerdir? Temel Ekolojik Kavramlar