Hukukta Yargı Örgütü: Anayasa Yargısı ve Anayasa Mahkemesi

Yargı sözcüğü, bir kişinin bir şey konusunda olumlu ya da olumsuz düşünce söylemesi, düşünme, kavrama, karşılaştırma, değerlendirme gibi yollara başvurularak, kişi durum ya da nesnelerin…

Daha Fazla Hukukta Yargı Örgütü: Anayasa Yargısı ve Anayasa Mahkemesi