İlk Uygarlıklar : Sümerler

Yazının icadı ile başlayan ve kavimler göçü ile son bulan süreye ilkçağ denilmektedir. Bu dersimizde sizlere ilkçağ uygarlıklarından birisi olan Sümerler hakkında bilgi vereceğiz. Sümerlere…

Daha Fazla İlk Uygarlıklar : Sümerler